Doelstellingen

SOS Jungle Kids wil onderwijs gebruiken als hefboom voor de ontwikkeling van een vergeten gemeenschap. Hiervoor laten we ons nog steeds inspireren door de doelstellingen van Pater Maes:

1. Zorgen voor arme en behoeftige kinderen, hen onderdak, een thuis en een goede opleiding geven en hen laten opgroeien volgens hun eigen cultuur, godsdienst en traditie.

2. Alle kinderen van elke godsdienst, kaste en sociale achtergrond de kans geven een schoolopleiding te volgen en vrij en gelukkig op te groeien.

3. Hen de mogelijkheid geven een beroep aan te leren.

4. Hen leren onafhankelijk, vol zelfvertrouwen en zelfstandig te zijn en hen kwaliteiten zoals broederschap, eenheid van alle godsdiensten, goede cultuur enzovoort bij te brengen. Dit alles in de hoop dat ook zij dit dan op hun beurt  doorgeven aan de volgende generaties.

"Pater Maes heeft een boompje geplant op een plaats waar niemand anders het zou kunnen of durven. We zullen zorgen dat het boompje een boom wordt. We zullen hem bovendien verrassen: we zullen ervoor zorgen dat een heel bos ontstaat."

Studenten Dhanwar

Wat wordt voorzien voor de studenten in Dhanwar?

Vandaag volgen ongeveer duizend studenten les in de kleuterklas, lagere school of middelbare school van Dhanwar. Daarnaast is er nog een snit- en naadopleiding voor dorpsmeisjes. Dankzij de steun van pleegouders in België krijgen de studenten leesboeken, notitieboeken, pen, inkt, potloden, een uniform, slippers, ondergoed, zeep, tandpasta, extra kledij, ... en indien nodig vergoeden we ziekenhuiskosten.

De meeste dorpen waar de studenten van afkomstig zijn, situeren zich op uren wandelen afstand in de jungle, daarom verblijven bijna allen op school. Ze hebben in Dhanwar een veilige thuis, onderdak met ondermeer een eigen (stapel)bed en een muggennnet. Dagelijks wordtvoor de studenten 300 kilo rijst en 40 kilo dhaal (linzen voor bij de rijst) bereid, een twee duizend maaltijden per dag. De meeste studenten voelen zich ook veiliger op school dan thuis. Het is dan ook niet te verwonderen dat sommige studenten, ook al is men geen weeskind, ook hun vakantie op school doorbrengen.