Scouts Dhanwar

Brother Simon is mede oprichter van Dhanwar en behoort tot op vandaag tot Jezuiëten in Dhanwar. Hij is een hevige fan van Baden Powell, de grondlegger van de scouts. Hij richtte in  in Dhanwar  een scoutsgroep op waar elk kind zijn creativiteit in kwijt kan. Vijf jaar geleden gingen de scouts van Beveren een verzustering/verbroedering aan.

In april 2008 werd er nieuw leven geblazen in de Beverse "scouts werkgroep Dhanwar". Deze werkgroep bestaat uit leiding van Sint-Hiëronymus, Sint-Martinus en Sint-Raphaël. Samen zorgen ze ervoor dat de verzustering Dhanwar-Beveren in de spotlights wordt geplaatst.

Nu 2008, zat de werkgroep echter niet stil. Nog steeds ontvangt elk lid tijdens de inschrijving een brochure over Dhanwar. De nieuwe leden krijgen een embleemje dat op het hemd wordt gedragen. Dit embleem vinden we ook terug op de t-shirten van scouts Dhanwar.

Op 20 februari 2010 hielden we onze eerste geldactie. De "Indian Rimboe Party!". De opbrengst van deze fuif, € 1500, ging volledig naar scouts Dhanwar. Dus als we ons driejarenplan (elk jaar storten we € 3000 naar scouts Dhanwar) willen voltooien, moeten we nog een tandje bijsteken. Hiervoor rekenen we niet enkel op geldacties, maar ook op subsidies. Elk jaar dienen we een aanvraag in bij het GROS Beveren en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook aan hen laten we zien dat Dhanwar een waardevolle scoutsgroep is.

Naast onze fuif, was er nadien onze "Hiking Night". Waarbij heel scoutsend Beveren op avontuur trok van kampvuur naar kampvuur. Hierna volgden nog vele initiativen.

Scouts in India?

Er zijn drie soorten kampen voor scoutsen in India: districtskamp, nationaal kamp en staatskamp. Het grote probleem is dat scouts Dhanwar dikwijls geen uitnodiging krijgt. Ze zijn te afgelegen in de jungle en ze behoren tot de Tribals. Scouts is meer voor kinderen uit de steden. Daarnaast is scouting in India nog jong en de overheid neemt hen vaak niet serieus. Hierdoor is het moeilijk om een goede werking te verzekeren zonder enige ondersteuning van bovenaf. Indiase scoutsactiviteiten bestaan vooral uit sociaal werk, woudloperij, culturele programma’s, milieuzorg en spelletjes.

Hoe is de samenwerking met scouts Beveren?

We zijn gestart met de aankoop van 100 scouts uniformen.
Nu, zoveel jaren later, zijn we trots te kunnen stellen dat we jaarlijks zo'n 3000 euro kunnen schenken. Deze gaat volledig naar scouts Dhanwar. We betalen t-shirts voor de cubs en bulbuls (= jongste takken), dassen, Hiking day en Mummyday.

Wat doet scouts Beveren voor scouts Dhanwar?

Hiking day
Deze dag wordt georganiseerd door de oudste tak van de scouts, namelijk de rangers(meisjes) en de rovers (jongens). Alle studenten worden s’nachts op het grote plein verwacht en worden per groep op pad gestuurd voor een grote tocht door de jungle. Meestel wandelen ze van vuur tot vuur waarbij de weg wordt aangegeven door officiële tekens die ‘in het grote scoutsboek’ staan van Brother Simon. Bij elk vuur krijgen ze dan een opdracht. Na de dauwtocht staat er dan een ontbijt klaar met ei en toost en koekjes zodat ze eens iets anders kunnen eten. Na het ontbijt is het dan een hele dag scoutsactiviteiten waarbij we tijdens onze inleef rezien vooral Belgische spelletjes spelen zoals dikke berta, tikkerke slinger, tiktak boem, tussen vuur en vlam, 2 is te weinig 3 is te veel enz. ’s Avonds krijgen de studenten een groot feestmaal voorgeschoteld. Zo kunnen ze eens varken en kippenvlees eten en andere groenten. De dag wordt afgesloten met een cultureel programma, een soort van "Bonte Avond" waarbij de studenten vanalles voorbereiden.

Mummyday
Dit is een project op zich, aangezien deze mummyday elke maand georganiseerd wordt voor alle zwangere vrouwen en  mama’s van kinderen jonger dan twee jaar uit de omliggende dorpen. Deze dag kunnen de vrouwen langskomen op de school en wordt er van hen en de kinderen een medische fiche aangemaakt. Ze worden onderzocht en eventueel worden ook geneesmiddelen meegegeven. ’s Middags krijgen ze een goede, gezonde maaltijd en er wordt ook voorlichting gegeven over hygiëne, de zwangerschap, hoe kinderen verzorgen enz…
Bij de opstart van dit initiatief verwachtten we 100 moeders en kinderen, maar het gemiddelde kwam al vaak op zo'n 350 uit. Een project met succes dus.

Kamp
Kamp van twee of drie dagen lang dat op het terrein van de school doorgaat. "Baden Powellday" en "Rossing Day" zitten daarin. Iedereen slaapt in tenten, en koken doen ze in groepjes. Er wordt een andere scoutsleider uitgenodigd om iets nieuw te leren. Het kamp gaat steeds door eind februari, op de verjaardag van Baden Powell.

Overgang
Net zoals dat bij ons gebeurt. Degene die overgaan naar een andere
tak leren nieuwe dingen en doen een aantal opdrachten. Op het einde van de dag behoren ze dan tot hun nieuwe groep.

Dassen
Scouts Beveren voorziet in de aankoop van stoffen om dassen te maken. Deze  worden gemaakt door de grihini girls.

T-shirten
Scouts Beveren ontworp een logo voor de t-shirts van de cubs en de bulbuls. Deze zijn nu in omloop in Dhanwar.

Scoutsspelen
Tijdens onzedrie-jaarlijkse uitwisselingsbezoeken leren we Dhanwar scouts nieuw spelen aan en ontvangen wij van hen nieuwe inputs. Wijzelf hebben bijvoorbeeld het systeem van “oudsten worden de leiders van de jongsten” ingevoerd in Dhanwar.

Hopelijk zien we in september 2020 hoe scouts Dhanwar is gegroeid en wat we van elkaar nog kunnen leren.

Heeft u nog vragen of ideeën, laat het ons weten: dhanwar@scoutsbeveren.be.
Je kan het Scouts Dhanwar project ook volgen via Facebook.