Jaaroverzicht 2018

Een belangrijke realisatie is ongetwijfeld onze “ODA ODA, DURA DURA”, een beweging opgestart in 2018, een jaar met nog meer opmerkelijke gebeurtenissen:

“Oda Oda, Dura Dura” (huis aan huis, deur aan deur”) zou de strategie van een politieke partij in Vlaanderen kunnen zijn. Voor de Dhanwar studenten betekende het echter een nieuwe invalshoek om een brug te maken tussen onze school en de leefwereld van de dorpelingen:

Op zondagen trekken, sinds begin ’18, groepen van elk 5 studenten naar drie verschilende dorpen. Dit om de dorpelingen te tonen dat ze bekommerd blijven om hun leefsituatie. Meer concreet betekent het dat men probeert enig politiek bewustzijn bij te brengen, in bijzonder rond landeigendom. Tot op heden is er immers nog steeds het gevaar dat het land van tribalen ontnomen wordt door niet-tribalen. Tribalen in de dorpen zijn ongeletterd en het is eenvoudig voor niet-tribalen om valse documenten van landeigendom op te stellen. De doelstellingen reiken echter verder:  In elk dorp proberen de studenten een leider aan te stellen en onder de gevormde leiders een netwerk uit te bouwen.  

De eerste reacties na het opstarten van dit nieuwe initiatief waren alvast positief.

“It is a great joy to show some solidarity with the people and to feel one with them”.

“Life is given to us, we earn it by giving it.”

Rabindranath Tagore

“Oda Oda, Dura Dura”  maakt deel uit van een ruimer plan. Hierin kaderen ook de “Village Exposure” programmas: 15 studenten van de high school die elk een dorp (dat ze nooit bezocht hadden) dienen uit te kiezen. In het dorp van keuze dienen ze dan een gezin te zoeken, terug ongekend voor hen, om daar dan een week te verblijven. Ze maken dan alle activiteiten van het gezin en dorpelingen mee.

In hun vrije tijd brengen ze de jongeren die niet naar school gaan, enige basiskennis bij. Deze opgestarte initiatieven resulteerden in 2018 in een eerste “Koraku Sammelan” (bijeenkomst van Koraku leiders). Vijay Chargat - zelf behorende tot de koraku stam, gewezen student in Dhanwar en nu leerkracht in Dhanwar - leidde de bijeenkomst. Deze stond in het teken van het oprichten van “Gram Sabha” (lokaal zelfbestuur). De tweede “Koraku Sammelan” vond niet toevallig op 12 augustus plaats, de dag dat de tribalen de internationale dag van inheemse volkeren vieren. Hier was het probleem van de grote graad van analfabetisatie onder de Koraku jongeren het centrale thema.

Groep van 5 studenten vertrekken naar een dorp
“Oda Oda” huisbezoek

Dhanwar als sporthub

De junglekids zijn bijzonder sportief en velen onder hen zijn heuse natuurtalenten. In onze “reflecties 2017” meldden we de selectie van Budheswar op district (provincie) niveau. In februari ‘18 werd hij geselecteerd voor de nationale atletiek competitie, een loopwedstrijd van 10 km. Budheswar, zonder de doorgedreven begeleiding die vele andere deelnemers wel gekregen hadden, was 17de van de 15.262 (!) deelnemers.

Een tweede sportief hoogtepunt was de deelname van het Dhanwar meisjes voetbalteam aan de deelstaat (Chhattisgarh) voetbalcompetitie. Jammer genoeg verloren ze (onverdiend) hun tweede wedstrijd. Gezien het knockout systeem betekende dit dus het einde van de Dhanwar deelname aan het tornooi.

“After all, we make ourselves according to the ideas we have of our possibilities.”

V.S. Naipaul


Dhanwar Scouts Beveren

Dankzij de steun van scouts Beveren stond ook in 2018 de “Mother & Child” op het programma.

Dit resulteerde in een maandelijkse toestroom van jonge moeders uit de jungledorpjes. Dankzij de samenwerking  beschikken de Dhanwar scouts nu ook over heuse scouts tenten. Deze zijn in 2018 verschillende malen gebruikt voor hiking en overnachtingen in de jungle. Van deze gelegenheden werd telkens gebruik gemaakt om grote schoonmaakacties in de omliggende dorpen te houden en om fruitboompjes aan te planten (Mango, Jackfruit, Guava, Lichi en lemmon).

“Live as many lives as you can.”

Sanober Khan

Alumni

De Dhanwar Alumni, vereniging van oud-studenten, is de startblokken ontgroeid en organiseerde tijdens de grote “vakantie” (mei/juni ‘18) voor de tweede maal een groots summer camp: Engels, “orientation camp” en basis computer vaardigheden.  Deze laatste vonden plaats in het “Judith-Compu Deals Dhanwar center”.  

Dankzij de gift van Compu Deals kon enerzijds het centrum verder uitgebouwd worden met mini PC’s, anderzijds kon voor Dhanwar College studenten voorzien worden in een laptop en externe harde schijf.  Foto: Basil Hadde, Koraku, met geschonken laptop, vóór aanvang van zijn Masters Studies aan de Ranchi Universiteit.

Maar liefst 113 studenten namen  deel aan het summer camp en zelfs enkele dorpelingen sloten zich aan. Het jaarlijkse bezoek van Kristof viel, niettegenstaande het hitte seizoen, in deze periode. Zijn aanwezigheid en actieve deelname werd door de alumni en de deelnemers op enthusiasme onthaald.

"Should I bring my rope?"

Kristof was niet de enige bezoeker in 2018. Ook Kenneth en Annelies kwamen vanuit het verre Waregem de junglekids opzoeken.

Hun verhaal “Should I bring my rope” is heel bijzonder. Beiden zijn immers bergbeklimmers en besloten om op een ecologische manier, dus zonder vliegtuig, vanuit Waregem tot in India en dan tot bij de junglekids te komen. Hun reis ging via auto stop letterlijk vanuit hun oprit in Waregem naar Brussel en vervolgens via auto stop, openbaar vervoer, boot, te voet, naar:  Luxemburg; Frankrijk; Zwitserland; Italië; Slovenië; Kroatië; Servië; Roemenië; Bulgarije; Turkije; Iran; Pakistan, tot in… India.

Maar er was meer: in elk land dat ze doorkruisten deden ze aan bergbeklimmen, dat was de belofte aan de sponsors. Dit gew(sl)aagde opzet bracht een totaal van een 10.000 Euro op en werd gespreid over een project in Turkije (opvang Syrische vluchtelingen) en de uitbouw van de Ashram Dhanwar. Turkije kwam eerst aan de beurt. Daarna bereikten Kenneth en Annelies na 7 maanden uiteindelijk Dhanwar. Hun doel: “meewerken en lesgeven in een scholenproject voor de kasteloze stammengemeenschap”.

Kenneth en Annelies in overleg met Brother Simon, mede oprichter van de missie.


Hun doelstelling werd meer dan ingewilligd, ze getuigen:

“Tijd in Dhanwar: Genoten van een hartelijke ontvangst van de zusters en paters. Mogen deelnemen aan het dagelijkse leven in Dhanwar en proeven van hun gastvrijheid. Meewerken met het planten van het nieuwe rijstveld, op kamp gaan met de scouts, voetballen met de meisjes van het internaat en getuige zijn van een prachtig en gigantisch scholenproject.”

“Basisindruk: Overdonderd van de grootte van deze school en internaat in zo een afgelegen en (onderontwikkeld) gebied. Schitterend wat pater Sidon hier heeft gerealiseerd en dat zijn project nog steeds enorm leeft en verder groeit. Al die levens die 'aangeraakt' zijn en ... kans op onderwijs....”

Aan hun Engelstalige vrienden, weldoeners en kennissen schrijven ze:

“We spent the previous two weeks in the very remote Dhanwar, where over the last two decades a  miracle took place. A boarding school for over 800 students has been build in the middle of the jungle, where the school can focus on the otherwise abandoned tribal children. During our stay we discovered this is still a wild place. One evening the boys killed a snake just before it could sneak in to their dorm room. This Indian Karait snake may look small, but is no joke. If bitten by a Karait while sleeping, a victim may not realize he has been bitten, as the bite feels like that of an ant or mosquito. The venom can kill an adult in less than 4 hours and the closest hospital is over 2 hours away.”


“I was looking for the key for years but the door was always open.”

Aravind Adiya
“Should I bring my rope” bracht voor Dhanwar meer dan een touw, maar ook via een nieuwe boorput, een verbetering van de watervoorziening op de campus.

Uiteraard was er in 2018 het jaarlijkse bezoek van Jacques die ook nu met een groep geïnteresserden  de micro projecten die ze ondersteunen met eigen ogen kwamen bekijken. Ze waren getuige van de geïnstalleerde weefgetouwen en de 3 opgeleide dorpelingen tot wever. Deze zijn full time te werk gesteld en maken elk 1 tribale sjaal per dag. De sjaals worden verkocht aan 600 rupees ( + 8 Euro) per stuk in Ambikapur. Het zorgt voor een verzekerd inkomen voor de drie dorpelingen en hun familie & voor extra fondsen voor de opleiding van de ongeletterde dorpsmeisjes op de missie (de Grihini werking).

Jacques & groep hopen echter, volkomen terecht, dat we er in de toekomst ook in zullen slagen om via de oprichting van een coöperatief te voorzien in de eigen aanmaak van schooluniformen. Dit is tot dusver, omwille van verschillende redenen, nog steeds niet gelukt.

Jacques en groep waren bijzonder enthousiast over het resultaat van hun andere ondersteuning: de vernieuwing van de toiletten voor de meisjes (wat dringend nodig was) en de voorziening van een eetplaats voor de meisjes.

Naast de Belgische bezoekers is Dhanwar ook voor Indiërs uitgegroeid tot een plaats “must to be seen”. Zo was er het afgelopen jaar het bezoek van de Collector van het Balrampur district (gouverneur van de provincie waarbinnen Dhanwar valt) en een bezoek van de paters Jezuiëten in opleiding van de “Ranchi Jezuiëten Provincie”, een 8 tot 10 uren van Dhanwar verwijderd.

Legends never die

Pater Sidon, stichter van de missie, is ook 17 jaar na zijn overlijden nog levend aanwezig, en dat niet alleen op 13 december, de dag van zijn overlijden. Zo was er van 2 september tot 25 november (!) de “Father Sidon Maes Memorial Football Competition”. 16 dorpen en het Dhanwar team namen het tegen elkaar op. Het komt tegemoet aan de grote bekommernis van pater Sidon, met name de totale afwezigheid van recreatie mogelijkheden in de jungledorpjes.

Met honderden zakte men voor deze gelegenheid naar Dhanwar af. Deze massale toeloop werd aangewend om de aanwezige dorpelingen te motiveren om hun kinderen naar school te sturen. Op 14 november, de dag van de 8ste finales, vierde Dhanwar ook de jaarlijkse “children’s day”. Deze dag is immers de verjaardag van de “eerste, eerste minister” van India na de onafhankelijkheid. (Pundit Jawaharlal Neru, bekend als een grote voorvechter voor kinderrechten). We plaatsten op deze dag de problematiek van gedwongen kindhuwelijken in de dorpen centraal. Het leverde geänimeerde discussies op.

Het tornooi werd op 25 november afgesloten met luide kreten van alle studenten en aanwezigen: “Father Maes ki Jai” (Dear Pater Maes weze geprezen) en “Father Maes Amar Ho” (Pater Maes is van ons).

De kleinsten verkozen ondertussen  hun “Chez Carine Play Ground”.” En dit overigens niet alleen tijdens hun vrije tijd. Ook tijdens de les vertoeven ze blijkbaar vaak “Chez Carine”. We waren allen blij verrast wat we in hun schoolschriften aantroffen, Carine zit diep in hun hart:


Wist je dat,…

De Koraku’s (voornaamste stam in de jungledorpjes rond Dhanwar) tot voor de missie Dhanwar een nomadische gemeenschap vormden die migreerden van de ene heuveltop en jungle naar de volgende en dat ze overleefden van junglevruchten, wortels en jacht,…

Dat de Koraku stam met uitsterven bedreigd was en dat dit de voornaamste motivatie van pater Sidon was om de Ashram Dhanwar te starten,…

Dat in de beginperiode van Dhanwar de Koraku’s op de vlucht sloegen vanaf ze iemand opmerkten die niet tot hun stam behoorde en dat dit toen één van de voornaamste bekommernissen was van pater Maes,…

Dat, eens enig contact wel mogelijk was, onderwijs voor Koraku kinderen iets was waar men nog nooit van gehoord had en bijgevolg nog nooit had bij stilgestaan,…

Tegen deze achtergrond zijn we bijzonder blij en trots te kunnen stellen dat we het afgelopen jaar 254 Koraku kinderen en jongeren, naast uiteraard andere tribalen en enkele niet tribalen, op onze school hadden. Zonder jullie steun kon dit niet.

“What is more beautiful tears, in someone’s eyes for me or in my eyes for them?”

Sanober Khan

SWOT 2018-2019

Samen met de hele Dhanwar staff hebben we op het einde van het jaar een “SWOT analyse 2018 met het oog op 2019” gemaakt (“S”: Strength-sterkte; “W”: Weakness-zwakte; “O”: Opportunity-opportuniteit; “T”: Threat-bedreiging). De voornaamste conclusies:

“S”: De mogelijkheden die dankzij de pleegouders en weldoeners gecreëerd worden.

“W”: De problemen om geschoolde leerkrachten bereid te vinden om naar Dhanwar te komen.

“O”: De open interesse van de studenten en hun sportieve capaciteiten.

“T”: Vroegtijdig schoolverlaten omwille van kindhuwelijken en kinderen/jongeren die nodig zijn voor het werk in de dorpen.

Onze studenten in de kijker

Reshma Palhe, Koraku, beëindigde haar opleiding verpleegkunde en is tewerkgesteld in het Holy Cross ziekenhuis Ambikapur:


Te werk gesteld in overheidsdienst binnen het district Balrampur:

Lakhan Kumharia, Koraku (electricien)
Nirmala Chargat, Koraku (ingenieur)
Joseph Lakra, Oeraon, studeert Master in Arts en is Polio patient. Voor hem konden we voorzien in een electrische 3-cycle.

Onze Pater in de kijker

Brother Sameer was tijdens zijn opleiding tot Jezuiët werkzaam in Dhanwar. In geen tijd stal hij de harten van de junglekids. Nu hij tot priester gewijd is hopen we allen dat zijn overste, Pater Provinciaal, hem terug in Dhanwar zal plaatsen.

Renuka die haar hoop voor een spoedige terugkeer naar Dhanwar uitdrukt aan de pas gewijde pater Sameer.

“You must be the change you wish to see in the world.”

Mahatma Gandhi