Jaaroverzicht 2017

Speeltuin 'Chez Carine'

We hebben er lang naar uitgekeken, er gingen heel wat voorbereidingen aan vooraf en begin 2017 was het zover: de truck, 5 dagen onderweg vanuit Mumbai en geladen met alle speeltuigen, bereikte veilig en wel Dhanwar. Enkele dagen later was een heuse speeltuin voor de junglekids een feit. 

Dit alles werd mogelijk dankzij extra donaties en initiativen, in het bijzonder de diverse vastenacties georganiseerd door het Instituut H. Familie in Sint-Nikaas.  Eén van de grote bezielers hierbij was Mevr. Carine Meul, leerkracht Frans. Tijdens de installatie zelf van de speeltuin bereikte ons echter het trieste nieuws dat Carine overleden was. De speeltuin is als passend eerbetoon dan ook naar haar genoemd: 'Chez Carine'.

SONDO dans voor de Generaal van de paters Jezuiëten

Februari '17 was voor de Indiase Jezuiëten, in bijzonder de MP Provincie, heel bijzonder. Dit gezien het bezoek van de Generaal van de Jezuiëten, Pater Arturo Sosa, SJ. Als hoofd van de orde van de Jezuiëten wereldwijd bezocht hij voor het eerst India / Ambikapur. Gezien de dansen van de Dhanwar studenten, in bijzonder de Sondo Koraku dansen (tribale huwelijksdans), tot ver buiten Dhanwar bekend en gerespecteerd zijn, werden de Dhanwar studenten behorende tot de koraku stam verzocht om een programma voor de Generaal en zijn gevolg voor te bereiden. Dit gebeurde met veel enthusiasme en de uitvoering in Ambikapur kon op grote belangstelling en applaus rekenen van de delegatie uit Rome !! De Generaal was dermate onder de indruk dat hij persoonlijk Dhanwar wenste te bezoeken. Tijd en praktische bezwaren maakten dit echter onmogelijk. Ook drukte hij zijn respect en dankbaarheid om wat er vanuit België voor Dhanwar gedaan wordt. We hadden tevens de kans hem hierover verder in te lichten.

Computer voor de junglekids: Judith & COMPU DEALS maken het mogelijk

Maart bracht een andere mijlpaal voor Dhanwar: de istallatie en in gebruik name van een heus computer lokaal. Basiskennis van computer en informatie technologie is met het oog op verdere vorming en carriere ook voor de junglekids een must geworden. Dhanwar sympathisant uit Vlaanderen, Mevr. Judith, leed aan een ongeneeslijke ziekte en 1 van haar laatste wensen was te voorzien in 20 computers voor Dhanwar. Dankzij haar gift kon hierin worden voorzien en werd een lokaal uitgebouwd tot een heuse computerklas.

Hierdoor konden de note books, geschonken door de jarenlange samenwerking met Compu Deals/Acer, gebruikt worden voor en door de Dhanwar College studenten: Waar de Dhanwar DCA (Diploma in Computer Applications) studenten een Acer note book ter beschikking hebben, komen we met de overige Dhanwar/College studenten in Ambikapur op regelmatige tijdstippen samen voor gemeenschappelijke computer training.

De zomervakantie '17 bood voor de jungelekids bijzondere kansen: De oud-studenten van Dhanwar, verenigd onder "Dhanwar Alumni", organiseerden van 2 tot 20 mei immers hun eerste "summer camp". Waar de meeste junglekids in mei naar hun dorp  terugkeren, bleven ditmaal niet minder dan 105 studenten in Dhanwar om deel te nemen aan dit iniatief. Verbazend hoe de alumni groep gerichte inputs rond karaktervorming, "spoken English" en basis computer-vaardigheden tot in details hadden uitgewerkt en wisten over te brengen.  

En,… de Dhanwar Alumni groep had in 2017 nog meer in petto. Ze hadden immers ook aandacht voor de dorpelingen. Daarom richtten ze en 1-daagse Koraku Sammelan (Koraku bijeenkomst) in. Een 150 Koraku's uit omliggende dorpen namen deel aan het programma. Dit begon met het Karam Puja (Koraku worshipping). Hierna volgde verschillende toespraken en getuigenissen waarin ondermeer de nadruk gelegd werd op het belang van onderwijs. Een erg gewaardeerd straattoneeltje toonde het verleden, heden en mogelijks toekomstige leven van de korakus.

Leerkracht in de kijker: Welkom Vijay

Bijzonder dat we Mr. Vijay Chargat mochten verwelkomen als leerkracht wiskunde. Vijay was zelf 12 jaren Dhanwar student, behoort tot de achtergestelde Koraku stam en is één van de drijvende krachten achter de Dhanwar Alumni. Voor hem was na zijn 12de klas een job gevonden op een cargo vrachtschip Mumbai - Goa - Mumbai. Vijay is er echter bijzonder onheus behandeld en had geen andere keuze dan te vluchten. 

Totaal berooid is hij terug in Dhanwar aangekomen, opgenomen binnen ons leerkrachtenkorps en doet het als leerkracht en mentor binnen de Alumni groep schitterend.

Student in de kijker

De junglekids zijn heuse natuurtalenten voor sport. Het ontbreekt hen echter vaak aan gerichte training en ondersteuning. Daarom werd de officiële trainer van het fameuze voetbalteam in Ambikapur, "tribal tigers", gevraagd om gedurende 10 dagen voetbaltraining te geven in Dhanwar aan de studenten. De trainer, Wilson Kujur, ging hier graag op in en kijkt al uit naar de volgende voetbalstage.

Met het oog op mogelijke deelname van enkele junglekids aan het Indiase district athletic tournament, werden enkele organisatoren uitgenodigd voor een bezoek aan Dhanwar. Zij selecteerden 3 (het maximum aantal deelnemers per school) studenten (Budheshwar Painkra, Ganeshwar Painkra and Devlal Kumharia) voor deelname. Hun talent kennende, waren we niet verbaasd dat ze zich alle drie plaatsten voor het state level athletic tournament in oktober. 

Maar ronduit opmerkelijk hier was dat onze Dhanwar student Budheshwar Painkra (klas 11) de 3000 en 5000 meter run op overtuigende wijze won !!! Hij is nu geselecteerd voor competities op nationaal niveau in New Delhi! 

Nieuwe Samenwerkingen

Voor de Dhanwar leerkrachten bracht 2017 de samenwerking met het Pedagogische Instituut Xavier's in Ambikapur. Allen volgden er een tweedaagse bijscholing. De behandelde onderwerpen waren: specificiteit van Jezuiëten charisma en spiritualiteit; de leerkracht als rolmodel; veranderde perspectieven van onderwijs in India en recente juridische aspecten rond onderwijs in India.

En tenslotte konden we voor het eerst een beroep doen op

"The career development wing and placement cell of Shri Sai Baba college Ambikapur", een gespecialiseerd team van een gerespecteerde Hoge School in Ambikapur.

De Principal en Professoren kregen te horen over Dhanwar gezien al enkele jaren sommige van onze Dhanwar studeren aan hun College studeren. Het was hen hierbij echter opgevallen dat de Dhanwar studenten in groep met anderen een laag zelfbeeld hebben en erg achterop hinken met betrekking tot kennis van en vertrouwen in carrière mogelijkheden. Daarom gingen de Directeur en

2 professoren in op het verzoek van Renuka om samen met haar een motivatiekamp voor de klassen 10 en 12 uit te werken.

Het team bestond uit: Driver,Dr. Rajesh Shrivastava (Directeur/Principal); Mr. Bramhesh Shrivastava: (Master trainer career guidance Sai Baba College) en Dr. Ritesh Verma (head of department computer science Sai Baba). De verwachtingen waren hoog gespannen en werden meer dan ingelost.

Bezoekers Kristof, Jacques, Stijn en … scouts Beveren

Naast het jaarlijkse bezoek van naaste medewerker Kristof, kwamen ook Jacques en familie langs. Dit in bijzonder met het oog op de ondersteuning van de Grihini werking, de niet formele opleiding van ongeletterde dorpsmeisjes. Ook nu schonk Jacques verschillende stikmachines voor de GRIHINI werking. Stijn, de stichter in 2008 van de samenwerking scouts Beveren en scouts Dhanwar, reisde met zijn partner Eline maanden door India. Dhanwar kon in dit plaatje niet ontbreken. 

En er was uiteraard het nu al historische bezoek van de opvolgers van Stijn: de huidige Beverse scouts.

De 3-jaarlijkse uitwisseling tussen scouts St. Raphaël/Martinus/Hyëroniumus, kortweg scouts Beveren en scouts Dhanwar was van 9 tot 17 augustus aan zijn 4de editie toe. (2008/2011/2014/2017). Ditmaal kreeg de inleefreis een bijzondere invulling: het is immers aangegrepen om de allereerste "Internationale en inter-Jesuit scouts jamboree" te organiseren. Internationaal wegens de aanwezigheid van de 19-koppige Beverse scouts delegatie en Inter-Jesuit gezien de deelname van 7 Indiase Jezuiëten scholen.

Er was ondermeer aandacht voor yoga, "Belgian scouts games", exhibitie door scouts Dhanwar, culturele programmas, acrobatie, voetbal, basket, "march pass", uitreiking getuigschriften en….  de  officiële inhuldiging door scouts Beveren van de speeltuin "Chez Carine".

Dhanwar's eerste Internationale en inter-Jesuit scouts jamboree… Een gebeuren dat zal beklijven en ook de Indiase pers niet is ontgaan !!!!

Drama Vermeden

2017 eindigde bijna dramatisch voor ons allen. Dhanwar manager, Fr. Bipin, in jeep op de terugweg van Ambikapur naar Dhanwar met studie materialen voor de lagere school, kwam frontaal in botsing met een bus. Gelukkig was hij, heel uitzonderlijk, alleen in de jeep. Niettegenstaande de ernst van de opgelopen letsels overleefde hij het ongeval. Hij herstelde in het Holy Cross ziekenhuis van Ambikapur en is ondertussen terug actief als manager in Dhanwar.

Dhanwar ontgaat ook de Indiase kranten niet

Scouts Jamboree:

Career Guidance:


Accident Fr. Bipin: